Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:• de website: iedere webpagina waarin AanNoordzee.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;• AanNoordzee.nl de bevoegde uitgever van de webpagina;• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

AanNoordzee.nl besteedt er uiterste zorg aan om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het is niet toegestaan de website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AanNoordzee.nl. AanNoordzee.nl behoudt zich het recht de afbeeldingen op de webpagina’s ten alle tijden te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend. Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder toepassing.

Behoudens deze disclaimer, is AanNoordzee.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Onder koppeling wordt geen bekrachting van die bestanden verstaan. De website van AanNoordzee kan tevens links bevatten naar websites van derden. AanNoordzee is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites. AanNoordzee behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan AanNoordee de toegang tot de webpagina monitoren. U zal AanNoordee, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Onderlinge verwijzingen: Linken en verwijzen naar pagina’s van AanNoordzee mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Hiervoor zijn gratis banners te downloaden van de site. AanNoordzee stelt het wel op prijs op de hoogte te worden gesteld van eventuele verwijzingen.

Op vraag van AanNoordzee.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen door AanNoordzee.nl naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina verzendt. Het bezoeken van een webpagina biedt AanNoordzee.nl de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen zoals de door u gebruikte internetbrowser of door u gebruikte schermresolutie. Deze gegevens geven AanNoordzee.nl géén inzicht in uw identiteit maar enkel in de wijze waarop u de door ons aangeboden informatie benaderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen louter voor het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de webpagina. Meer informatie omtrent privacy vindt u in ons privacy beleid. Op al onze diensten is de gebruikersovereenkomst van AanNoordzee van toepassing. U kunt altijd contact opnemen mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben.

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Privacy Statement

Aan Noordzee, mit Firmensitz am Westerduinweg 34 1753 KA, Sint Maartenszee, ist verantwortlich für die Verarbeitung von persönlichen Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung umschrieben.

Kontaktdaten

https://aannoordzee.nl, Westerduinweg 34 1753 KA Sint Maartenszee, 0031-224563109. Mirja Klok-Brouwer ist die Datenschutzfunktionärin von Aan Noordzee.  Sie ist zu erreichen über mirjabrouwer@aannoordzee.nl.

Verarbeitung persönlicher Daten

Ihre persönlichen Daten werden, falls nötig, gemäß den Richtlinien der neuen Datenschutzverordnung (Europäischen Grundverordnung zum Datenschutz, DSGVO) in unserem Datenbestand registriert. Aan Noordzee verarbeitet Ihre Daten, wenn Sie Gebrauch machen von unseren Diensten und/oder indem Sie uns Ihre Daten selbst zur Verfügung stellen.

Wir verarbeiten persönliche Daten, um

-      Sie telefonisch oder per Mal erreichen zu können, falls das für unsere Dienstleistungen nötig ist.

-      Sie über Änderungen unserer Dienste und Produkte zu informieren.

-      Ihr Verhalten auf der Webseite zu analysieren, um damit die Webseite zu verbessern und unser Angebot von Produkten und Dienstleistungen auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Daten, die verarbeitet werden

Standarddaten:

-    Vor- und Nachnamen

-    Adressen

-    Telefonnummern

-    E-Mail-Adressen

Buchungsdaten:

-      Kunde

-      Gebuchtes Objekt

-      Buchungsdatum

-      Daten zur Reisegesellschaft

-      Andere Buchungsdaten

-      Zahlungsfristen

-      Zahlungsdaten

-      Bemerkungen des Kunden

-      Quelle der Anfrage

Umgang mit besonderen persönlichen Daten

Unsere Webseite und/oder unser Dienst beabsichtigt nicht, Daten von Webseite-Besuchern zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind, es sei denn, es liegt eine Zustimmung der Eltern oder des Vormundes vor. Leider können wir das Alter unserer Besucher nicht kontrollieren. Deswegen empfehlen wir allen Eltern, die Internetaktivitäten ihrer Kinder aufmerksam zu verfolgen, um zu verhindern, dass Daten ihrer Kinder ohne elterliche Zustimmung registriert werden. Sollten wir unbeabsichtigt doch die Daten eines minderjährigen Kindes registriert haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf über info@aannoordzee.nl. Wir werden die Daten dann entfernen.

Gründe für die Verarbeitung persönlicher Daten

Aan Noordzee verarbeitet Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken:

-      Zur Ausführung von Vereinbarungen

-      Zu Werbezwecken

Automatisierte Verarbeitung

Aan Noordzee trifft auf Basis der automatisierten Datenverarbeitung keine Entscheidungen über Angelegenheiten, die Folgen für Einzelpersonen haben können. Es handelt sich hierbei um Entscheidungen, die durch Computerprogramme oder –systeme getroffen werden, ohne menschliches Mitwirken wie etwa durch einen Mitarbeiter von Aan Noordzee.

Aan Noordzee verwendet die folgenden Computerprogramme oder –systeme:  Stratech Automatisering für unser Reservierungsprogramm, Holiday Media für die online Buchungsfunktion und recreatieapps.nl für unsere App.

Dauer der Speicherung persönlicher Daten

Wir bewahren persönliche Daten unbefristet, es sei denn, ein Gast ersucht uns selbst, die Daten zu entfernen oder zu ändern.

Daten einsehen, ändern oder entfernen

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, korrigieren oder entfernen zu lassen. Außerdem habe Sie das Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zurückzuziehen oder gegen die Datenverarbeitung von Aan Noordzee zu klagen. Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie bei uns einen Antrag stellen können, Ihre Daten, über die wir verfügen, in einer Datei an Sie oder eine von Ihnen genannte Organisation zu versenden.

Einen Antrag auf Einsicht, Korrektur, Entfernung oder Übertragung Ihrer Daten oder Rücknahme Ihrer Zustimmung sowie eine mögliche Beschwerde gegen die Verarbeitung können Sie an info@aannoordzee.nl senden.

Um sicherstellen zu können, dass eine solche Anfrage von Ihnen persönlich kommt, bitten wir Sie, Ihrem Antrag eine Kopie Ihres Ausweises/Passes beizufügen. Bitte schwärzen Sie in dieser Kopie Ihr Foto, die MRZ (machine readable zone, den Streifen mit Nummern unten auf Ihrem Pass), die Passnummer und, falls Sie über einen niederländischen Ausweis verfügen, Ihre Burgerservicenummer (BSN). Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden schnellstmöglich, aber spätestens innerhalb von vier Wochen, auf Ihren Antrag reagieren.

Aan Noordzee möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der Autoriteit Persoonsgegevens, eine Beschwerde einzureichen. Dies kann über folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Teilen von persönlichen Daten mit Dritten

Aan Noordzee stellt persönliche Daten ausschließlich dann Dritten zur Verfügung, wenn dies für die Ausführung unserer Dienstleistungen oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen unumgänglich ist.

Nutzung von Cookies oder vergleichbare Anwendungen

Aan Noordzee benutzt funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch unserer Webseite im Browser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird. Aan Noordzee verwendet Cookies mit rein technischer Funktion. Die Cookies sorgen dafür, dass die Webseite gut funktioniert und dass beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen beibehalten werden. Zudem werden die Cookies genutzt, um die Webseite optimalisieren zu können. Ferner setzen wir Cookies, die Ihr Internetverhalten registrieren, wodurch wir Ihnen passende Inhalte und Anzeigen anbieten können.

Bei Ihrem ersten Besuch unserer Webseite haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und Ihre Zustimmung erbeten, diese setzen zu dürfen.

Sie können sich für Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass dieser keine Cookies mehr speichert. Ferner können Sie alle bereits gespeicherten Informationen über die Einstellungen an Ihrem Computer entfernen. Weitere Erläuterungen finden Sie hier: http://linkmailer.de/artikel/cookies

Schutz Ihrer persönlichen Daten

Aan Noordzee nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft passende Vorkehrungen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugang, unerwünschte Veröffentlichung oder unerlaubte Änderung zu verhindern. Sollten Sie dennoch den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht gut geschützt sind oder Hinweise auf Missbrauch sehen, nehmen Sie dann bitte Kontakt mit uns auf über info@aannoordzee.nl